เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ
TANITA KD-321
Model:TANITA KD-321
พิกัด อ่านละเอียด ขนาดจานชั่ง มม.
300 g. 0.1 g. 145 x 145 
300 g. - 1500 g. 0.5 g. 145 x 145
1500 g. - 3000 g. 1 g. 145 x 145

 

 - ตัวเลข LCD สีดำ
 - จานชั่งเป็นแสตนเลส 145 x x145 mm.
 - โปรแกรม หักน้ำหนักภาชนะ
 - Auto power off 3 นาที
 - Micro Mode เปลี่ยนค่าละเอียด
 - Unit เปลี่ยนหน่วยชั่ง g./oz./lb. 
 - ขนาดเครื่องชั่ง 210 x 150 x 34.5 mm.
 - พลังงาน แบตเตอรี่ AA 1.5 โวลท์ จำนวน 2 ก้อน
 - ผ่านการตรวจรับรองจากสำนักชั่งตวงวัด
 - ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: