ประวัติกิจการ

บริษัทรุ่งเรืองกิจ เวท  แอนด์ สเกล จำกัด  ก่อตั้งและอยู่ในวงการเครื่องชั่งมาตั้งแต่  พ.ศ. 2517 และใช้ชื่อว่ารุ่งเรืองกิจ ภายใต้เครื่องหมายการค้า
เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องชั่งไม่อัตโนมัติ และตุ้มน้ำหนักที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตลอดเวลาเราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ

เราพยายามพัฒนาองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในปี พ.ศ. 2547 บริษัทได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมเครื่องชั่งไทย  และเราให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเป็นอันดับแรก

และในปี 2556 บริษัทได้เพิ่มสินค้าให้ครอบคลุมงานด้านมาตรวิทยาหลายสาขามากขึ้น  โดยเพิ่มสินค้าประเภทเครื่องตวง , เครื่องมือวัดปริมาตร ,  เครื่องมือวัดอุณหภูมิ , เครื่องมือวัดความดัน และเครื่องมือวัดด้านความยาว อีกทั้งยังมีเครื่องมือวิทยาศาสตร์อื่น ๆ และอุปกรณ์การแพทย์ 

ซึ่งเราได้เลือกสรรสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลมาให้ท่านเลือกพิจารณาในราคาย่อมเยา

 

ติดตามรายละเอียดสินค้าใหม่ พร้อมภาพตัวอย่างสินค้าเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง  https://www.facebook.com/LsWeight/Company History

Rungruengkij Weight and Scale Co.,Ltd.  was formed in weight industry since 1974 under brand name Rungruengkij and trade mark

It is one of the oldest manufacturers of precision weights and non automatic balance in Thailand. Company has distributed standard products to the country. We trying to develop our organization to get ready beneath changing in the future. In 2004 we hold membership in Association of Thai Weight Industry and we put the importance on the development of product the first.

And in 2013 Rungruengkij Weight and Scale Co.,Ltd. has expanded more categories of products in Metrology. By increasing the products about the measurement in volume , temperature , pressure and length and also we have many products of scientific instrument and medical products.

We select the high quality and international standard certified to your recognition in reasonable price.