กรวยแก้วรูปฝัก
Thistle Funnel
ID:1.32-0-TTF_____

Thistle Funnel  กรวยแก้วรูปฝักบัว - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

กรวยแก้วรูปฝักบัว  Thistle Funnel เป็นเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ที่ประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นหลอดแก้วกับส่วนที่เป็นกระเปาะและส่วนยอดที่เป็นกรวย กรวยแก้วรูปฝักบัว Thistle Funnel ใช้ในหมู่นักเคมี  เพื่อเติมของเหลวลงในเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กรวยแก้วรูปดอกบัว ใช้เติมสารที่มีปริมาตรของเหลวน้อย ๆ ลงในจุดที่ต้องการ  

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายกรวยแก้วรูปฝักบัว Thistle Funnel  ดังมีขนาดต่อไปนี้

  

แก่้วของประเทศจีนเป่าในประเทศไทย

มีขนาด  :  เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm  ก้านยาว 300 mm

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: