ขวดหาความถ่วงจำเพาะ
Pycnometer
ID:1.30-0-PCNO______

Pycnometer  ขวดหาความถ่วงจำเพาะ - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดหาความถ่วงจำเพาะ  Pycnometer  หรือ  Specific gravity bottle เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการหาความหนาแน่น Density ของของเหลว  ขวดหาความถ่วงจำเพาะ Pycnometer ส่วนมากจะทำมาจากแก้ว ด้านบนเป็นจุกฝากที่ทำมาจากแก้วให้เข้ากันอย่างพอดี  โดยมีหลอด Cappillary  อยู่ด้านใน  ดังนั้นฟองอากาศอาจจะเล็ดลอดออกมาจากเครื่องมือ  ขวดหาความถ่วงจำเพาะ  Pycnometer  จะทำการตรวจวัดความหนาแน่นของ Density ของเหลวอย่างถูกต้องโดยอ้างอิงกับการทำงานของของไหลที่เหมาะสม  เช่น น้ำและปรอท  โดยการใช้เครื่องชั่งสำหรับวิเคราะห์    

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายขวดหาความถ่วงจำเพาะ  Pycnometer  ยี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

ยี่ห้อ Glassco , UK

ได้รับการสอบเทียบจากประเทศผู้ผลิตแล้ว  

คุณสมบัติ

 

Lussac Form แก้ว BORO Silicate 3.3 ISO 3607 PTFE Stopper

มีขนาด : 25 ml, 50 ml, และ 100 ml

 

 

ของประเทศจีน

มีขนาด  :  25 ml  และ  50 ml 

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: