ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
Tissue Culture Bottle
ID:1.28-0-TCB

Tissue Culture Bottle  ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Tissue culture Bottle ทำจากแก้วพร้อมกับมีฝาพลาสติกปิดด้านบน ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือเซลล์ทีี่แบ่งมาได้จากสิ่งมีชีวิต ซึ่งมักเพาะเลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งเป็นอาหารเหลวหรือวุ้น   

่บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย ขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ Tissue Culture

มีขนาด : 4 ออนซ์ (เส้นผ่าศูนย์กลางของปากขวด 1.5 นิ้ว สูง 2.2 นิ้ว) มีจำหน่ายแบบเป็นลัง ลังละ 200 ขวด

             8 ออนซ์ (เส้นผ่าศูนย์กลางของปากขวด 2 นิ้ว สูง 4 นิ้ว) มีจำหน่ายแบบเป็นลัง ลังละ  120 ขวด

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: