ขวดกรองสาร
Suction Flask (Flask Filtration)
ID:1.27-0-Bo_____

Suction Flask  ขวดกรองสาร - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดกรองสาร หรือ ขวดลดความดัน Suction Flask  เป็นอุปกรณ์เพื่อช่วยในการกรองแยกของแข็งออกจากของเหลวได้อย่างรวดเร็ว  โดยขวดมีลักษณะคล้ายขวดรูปชมพู่  แต่มีแขนเล็ก ๆ ยื่นออกมาบริเวณคอขวดด้วย  การใช้ขวดลดความดันจะช่วยให้การกรองเร็วกว่าการกรองแบบธรรมดาทั่วไปอย่างเห็นได้ชัด  ขวดลดความดันจะใช้กับกรวยกรองแบบบุชเนอร์  โดยจะวางกรวยกรองอยู่ด้านบน  สำหรับแขนเล็ก ๆ บริเวณคอขวดจะต้องต่อเข้ากับชุดลดความดัน เพื่อดึงเอาอากาศออกจากขวดลดความดัน ขวดลดความดันมีขนาดความจุหลายขนาด  ตั้งแต่ 100 ml ถึง 2 L

   

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่าย  ขวดกรองสาร  หรือ ขวดลดความดัน  Suction Flask , Filtering Flask  มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย ขวดกรองสาร, ขวดลดความดัน Suction Flask, Filtering Flask Bolt Neck ยี่่ห้อ Glassco UK

มีขนาด : 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

จำหน่าย ขวดกรองสาร , ขวดลดความดัน Suction Flask , Filtering Flask ยี่ห้อ Pyrex , USA

มีขนาด : 250 ml , 500 ml , 1000 ml , 2000 ml

 

จำหน่าย ขวดกรองสาร, ขวดลดความดัน Suction Flask, Filtering Flask ยี่ห้อ DURAN, Germany

มีขนาด : 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: