ขวดหยดสาร
Dropper Bottle
ID:1.25-0-TH____

Dropper Bottle  ขวดหยดสาร - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดหยดสาร  Dropper Bottle ใช้สำหรับบรรจุสารเคมีที่ต้องการเติมลงในปริมาณน้อย ๆ โดยใช้หลอดหยดสาร Dropper ในการหยดลงไป

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายขวดหยดสารเคมี Dropper Bottle ทั้งแบบใส Clear และสีชา Amber  ดังมียี่ห้อและขนาดต่อไปนี้

 

ขวดหยดสารแบบใส

จำหน่าย ขวดหยดสารเคมี ชนิดใส  Dropper Bottle , Clear , Thai

มีขนาด : 30 ml , 60 ml

 

ขวดหยดสารสีชา

จำหน่าย ขวดหยดสารเคมี ชนิดสีชา  Dropper Bottle , Amber , Thai

มีขนาด : 30 ml , 60 ml

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์ 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: