ขวดใส่สารเคมีจุกแก้ว
Reagent Bottle Glass Lid
ID:1.23-0-RENB_____

Reagent Bottle , Clear  ขวดใส่สารเคมี - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดใส่สารเคมี หรือ Media เป็นต้น ทำมาจากแก้ว ฝาเป็นจุกแก้ว ใช้สำหรับเก็บสารเคมีที่เป็นของเหลว หรือเป็นผง สำหรับห้องปฏิบัติการ  แล้วนำไปเก็บในตู้เก็บสารเคมีหรือชั้นวาง  ขวดใส่สารเคมีบางชนิดเป็นสีชา  เพื่อป้องกันการทำปฏิกิริยากับแสง visible light , ultraviolet , และรังสี infrared ของสารเคมี  

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายขวดใส่สารเคมี ชนิดแก้ว มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

ขวดใส่สารเคมีใสปากแคบจุกแก้ว

จำหน่าย ขวดใส่สารเคมี ใส Reagent Bottle , Clear

มีขนาด : 30 ml , 60 ml , 125 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml

 

ขวดใส่ สารเคมีสีชา ปากแคบจุกแก้ว

จำหน่าย ขวดใส่สารเคมี ปากแคบจุกแก้ว สีชา , Reagent Bottle , Amber

มีขนาด 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml

 

ขวดใส่สารเคมีใสปากกว้างจุกแก้ว

จำหน่ายขวดใส่สารเคมีใสปากกว้างจุกแก้ว Reagent Bottle wide mouth, clear

มีขนาด : 30 ml, 60 ml, 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml 

 

ขวดใส่สารเคมีสีชาปากกว้างจุกแก้ว

จำหน่าย ขวดใส่สารเคมี สีชา ปากกว้าง Reagent Bottle Wide Mount

มีขนาด : 30 ml , 60 ml , 125 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: