ออโต้บิวเรตต์ PTFE วาล์ว
Auto Burette PTFE Valve
ID:1.22-0-GABR____

Auto Burette  ออโต้บิวเรตต์ พร้อมขวดสาร ลูกยาง และใบเซอร์ทิฟิเคต - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ออโต้บิวเรตต์ Auto Burette ใช้สำหรับการทดสอบที่ต่อเนื่อง โดยออโต้บิวเรตต์ Auto Burette จะต่อกับขวดซึ่งบรรจุสารละลายที่ใช้ในการไทเทรท Titration อากาศจะถูกปั๊มเข้าไปในขวดด้วยลูกยางสำหรับปั๊มอากาศขนาดเล็ก ทำให้เกิดความดันภายในขวด ซึ่งจะทำให้สารละลายขึ้นไปในส่วนบนสุดของบิวเรตต์ Burette เมื่อเต็มบิวเรตต์ Burette วาล์วก็จะถูกปล่อยให้ความดันในขวดต่ำลง และบิวเรตต์ Burette จะเซ็ทตัวเองอย่างอัตโนมัติให้เข้าสู่ศูนย์ 

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่าย ออโต้ บิวเรตต์ Auto Burette ตามยี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่ายออโต้ บิวเรตต์ Auto Burette ยี่ห้อ Glassco

มีขนาด :

10 ml (0.05 ml) พร้อมขวด 500 ml และลูกยาง

25 ml (0.1 ml) พร้อมขวด 2 ลิตร และลูกยาง

50 ml ความละเอียด 0.1 ml  พร้อมขวด 2 ลิตรและลูกยาง

 

 

จำหน่ายออโต้ บิวเรตต์ ชนิดวาล์วแบบเข็ม Auto Burette  with side Glass Stopcock ยี่ห้อ DURAN

มีขนาด :

10 ml (0.05 ml) พร้อมขวดสีชา และลูกยาง

25 ml (0.05 ml) พร้อมขวดสีชา และลูกยาง

50 ml (0.1 ml) พร้อมขวดสีชา และลูกยาง

 

จำหน่ายออโต้ บิวเรตต์ Auto Burette ชนิดวาล์วเข็ม needle valve stopcock ยี่ห้อ DURAN

มีขนาด :

10 ml (0.05 ml) พร้อมขวดสีชา และลูกยาง

25 ml (0.05 ml) พร้อมขวดสีขา และลูกยาง

50 ml (0.1 ml) พร้อมขวดสีชา และลูกยาง

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: