ขวด BOD
BOD Bottle
ID:1.21-0-GBOD____

BOD Bottle  ขวด BOD - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

การวิเคราะห์หาค่า BOD เป็นการวิเคราะห์เพื่อที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรกของน้ำ เช่่น น้ำในแม่น้ำลำคลอง , น้ำทิ้งจากอาคารบ้านเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการออกแบบระบบบำบัด ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งและประสิทธิภาพของระบบนั้น ๆ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายขวด BOD ( BOD Bottle) หลายยี่ห้อและขนาดดังนี้

 

จำหน่ายขวด BOD (BOD Bottle) ยี่ห้อ Glassco

มีขนาด : 300 ml

 

 

จำหน่ายขวด BOD (BOD Bottle) ยี่ห้อ WHEATON

มีขนาด : 300 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์
 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: