ขวดรูปชมพู่พร้อมข้อต่อ
Erlenmeyer Flask with Joint
ID:1.19-0-GEFJ_____

Erlenmeyer Flask with Joint  ขวดรูปชมพู่พร้อมข้อต่อ - อุปกรณ์วิทยาศาตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

นอกจากทาง บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จะจำหน่ายขวดรูปชมพู่ Erlenmeyer Flask แล้ว ยังจำหน่ายขวดรูปชมพู่พร้อมข้อต่อ Erlenmeyer Flask with Joint  ซึ่งมียี่ห้อและขนาดดังนี้

 

จำหน่ายขวดรูปชมพู่ พร้อมข้อต่อ Erlenmeyer Flask with Joint ยี่ห้อ Glassco

มีขนาดข้อต่อ :  29/32 ,    100 ml

                     29/32  ,   250 ml

                     29/32  ,   500 ml

                     29/32  ,  1000 ml

                     29/32  ,  2000 ml

 

 

ยี่ห้อ Pyrex  โทรสอบถามขนาดและราคา

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: