กรวยกรองแก้ว
Funnel Angle
ID:1.17-0-GFA_____

Funnel Filtering   กรวยกรองแก้ว - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

กรวยกรองแก้ว Funnel Filtering เป็นอุปกรณ์ทีใช้ช่วยในการถ่ายเทสารสารละลาย  จากภาชนะที่มีขนาดใหญ่ไปยังภาชนะขนาดเล็ก  มักจะใช้สำหรับสวมบิวเรตต์  หรือใช้ร่วมกับกระดาษกรอง  เพื่อกรองของแข็งหรือตะกอนออกจากสารละลาย  กรวยกรอง Funnel Filtering ที่มีก้านยาวจะกรองสารละลายได้เร็ว  ส่วนขนาดของกรวยกรอง Funnel Filtering วัดจากเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายกรวยกรองแก้ว Funnel Filtering  หลายยี่ห้อและขนาด  ดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย กรวยกรองแก้ว Funnel Filtering ยี่ห้อ Glassco , UK

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกรวย : 40 mm , 55 mm , 75 mm , 100 mm

 

จำหน่าย กรวยกรองแก้ว Funnel Filtering ยี่ห้อ Pyrex , USA

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกรวย : 50 mm , 65 mm , 75 mm ,  100 mm

 

จำหน่าย กรวยกรองแก้ว Funnel Filtering ยี่ห้อ DURAN , Germany

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของกรวย : 55 mm, 80 mm, 100 mm

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์ 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: