Separating Funnel
กรวยแยก
ID:1.16-0-GSFP_____

Separating Funnel with PTFE Key กรวยแยก พร้อมสต็อปต็อกพลาสติก PTFE - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

กรวยแยก  Separating Funnel  ใช้แยกสารเนื้อผสม  ที่มีของเหลวผสมอยู่กับของเหลวแต่ไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน  โดยของเหลวที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าจะอยู่ข้างบน  ของเหลวที่มีความหนาแน่นมากกว่าจะอยู่ข้างล่าง  ตัวอย่าง  การแยกน้ำมันที่ผสมปนอยู่กับน้ำ  ทำได้โดยนำของเหลวใส่ลงในกรวยแยก Separating Funnel น้ำมันมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำจะลอยอยู่เหนือน้ำ  จากนั้นค่อย ๆ ปิดก็อกของกรวยแยก Separating Funnel ไขแยกน้ำออกมาก่่อน  และแยกน้ำมันออกมาทีหลัง

 

จำหน่าย กรวยแยก Separating Funnel ยี่ห้อ Glassco , UK

มีขนาด : 100 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml ,  2000 ml
 

 

จำหน่าย กรวยแยก Separating Funnel ยี่ห้อ Pyrex , USA

มีขนาด : 125 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml , 2000 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสต์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: