ขวดย่อยโปรตีน
Kjeldahl Flask Long Neck
ID:1.15-0-GJF

Kjeldahl Flask Long Neck ขวดย่อยโปรตีน - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดย่อยโปรตีน Kjeldahl Flask Plain Neck  เป็น Flask ก้นกลมที่มีคอยาว  ใช้สำหรับกระบวนการย่อยโปรตีนที่เรียกว่า Kjeldahl Method

 

ขวดย่อยโปรตีน  Kjeldahl Flask Plain Neck  ซึ่งทางบริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่าย มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย ขวดย่อยโปรตีน Kjeldahl Flask Plain Neck ยี่ห้อ Glassco , UK

มีขนาด : 300 ml , 500 ml

 

จำหน่าย ขวดย่อยโปรตีน Kjeldahl Flask Long Neck ยี่ห้อ Pyrex , USA

มีขนาด : 100 ml , 300 ml , 500 ml , 800 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: