หลอดทดลอง ก้นกลม
Test Tube Round Bottom Polish Rim
ID:1.13-0-GTT

Test Tube Round Bottom Polish Rim  หลอดทดลองก้นกลม - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

หลอดทดลอง Test Tube มีหลายชนิดหลายขนาด ชนิดที่มีปากและไม่มีปาก ชนิดธรรมดาและชนิดทนไฟ ขนาดของหลอดทดลอง Test Tube  ระบุได้ 2 แบบ คือ  ตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางและความสูง และขนาดความจุเป็นมิลลิลิตร

 

หลอดทดลอง  Test Tube ใช้สำหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีสำหรับสารต่าง ๆ ที่เป็นสารละลาย ใช้ต้มของเหลวที่มีปริมาณน้อย ๆ โดยมี test tube holder จับกันร้อน 

 

หลอดทดลอง  Test Tube แบบทนไฟจะมีขนาดใหญ่และหนากว่าแบบธรรมดา ใช้สำหรับเผาสารต่าง ๆ ด้วยเปลวไฟโดยตรงในอุณหภูมิที่สูง หลอดชนิดนี้ไม่ควรใช้สำหรับทดลองปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารเหมือนหลอดธรรมดา

 

หลอดทดลอง Test Tube ที่ทางบริษัทมีจำหน่ายมียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย หลอดทดลอง Test Tube Polish Rim ยี่ห้อ  Glassco 

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลอด x ความสูง : 10 x 75 mm

                                                                   13 x 100 mm

                                                                   16 x 150 mm

                                                                   18x150 mm

                                                                    20x150 mm

                                                                    25x150 mm

                                                                    25x200 mm

                                                                   

 

 

จำหน่าย หลอดทดลอง Test Tube Polish Rim ยี่ห้อ Pyrex

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลอด x ความสูง : 10x75 mm

                                                                   13x100 mm

                                                                   16x100 mm

                                                                   16x150 mm

                                                                    18x150 mm

                                                                     20x150 mm

                                                                     25x200 mm

 

จำหน่าย หลอดทดลอง Test Tube Polish Rim ยี่ห้อ DURAN

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลอดxความสูง   10x75 mm

                                                                12x75 mm

                                                                12x100 mm

                                                                13x100 mm

                                                                16x130 mm

                                                                16x160 mm

                                                                18x180 mm

                                                                20x150 mm

                                                                25x150 mm

                                                                25x200 mm

                                                                30x200 mm

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: