หลอดทดลองก้นกลม พร้อมฝาเกลียว
Test Tube Round Bottom with Screw Cap
ID:1.12-0-GTTS_____

Test Tube With Screw Cap หลอดทดลองก้นกลม พร้อมฝาเกลียว - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

หลอดแก้วเลี้ยงเชื้อ culture Tube หรือ หลอดทดลองก้นกลมพร้อมฝาเกลียว Test Tube with Screw Cap เป็นหลอดแก้วที่มีลักษณะก้นกลมคล้ายหลอดทดลองมีฝาเกลียวสีดำ  ใช้ในการใส่สารเคมีหรือเลี้ยงเชื้อ

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายหลอดเลี้ยงเชื้อ Culture Tube หรือ หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว Test Tube with Screw Cap มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย หลอดเลี้ยงเชื้อ Culture Tube หรือ หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว Test Tube with Screw Cap ยี่ห้อ Glassco

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลอด x ความสูง : 12x100 mm

                                                                   16x100 mm

                                                                   16x125 mm

                                                                   18x180 mm

                                                                   20x200 mm

 

และมีหลอดทดลองก้นแบนพร้อมฝาเกลียวด้วย เป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย

มีขนาด

21x50 mm

24x50 mm

 

                                                                  

                                                                  

                                                                 

จำหน่ายหลอดเลี้ยงเชื้อ Culture Tube หรือ หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว Test Tube with Screw Cap ยี่ห้อ Pyrex

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลอด x ความสูง : 13x100 mm

                                                                    16x100 mm

                                                                    16x125 mm

                                                                    16x150 mm

                                                                    20x150 mm

 

จำหน่ายหลอดเลี้ยงเชื้อ Culture Tube หรือ หลอดทดลองพร้อมฝาเกลียว Test Tube with Screw Cap ยี่ห้อ DURAN

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปากหลอดxความสูง : 12x100 mm

                                                                 16x100 mm

                                                                 16x160 mm

                                                                 16x180 mm

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: