บิวเรตต์ และ บิวเรตต์สีชา
Burette and Amber Burette
ID:อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

จำหน่าย Burette and Amber Burette บิวเรตต์ และ บิวเรตต์สีชา - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

บิวเรตต์ Burette เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเคมี ในการผสมสารในปริมาณต่าง ๆ วัดปริมาณของสารละลายเคมี Volumetric Burette ใช้สำหรับนำมาวัดปริมาตรของของเหลว 

 

บิวเรตต์ Burette  แตกต่างจากปิเปต Pipette ด้วยปริมาตรที่สามารถบรรจุได้ต่างกัน  ดังนั้นในการไทเทรท Titrate  สารละลายหนึ่งจะถูกผสมด้วยปิเปต  Pipette  และอีกสารละลายจะถูกเติมโดยการใช้บิวเรตต์ Burette ในปริมาณต่าง ๆ

 

บิวเรตต์ Burette ถูกออกแบบมาให้ใช้ที่อุณหภูมิซึ่งเฉพาะเจาะจง  หากใช้ในอุณหภูมิที่แตกต่างไป  บิวเรตต์  Burette นั้นควรได้รับการสอบเทียบ  Calibration

 

บิวเรตต์  Burette ที่มีจำหน่ายามียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

 

จำหน่ายบิวเรตต์ สเกลสีชา Burette Amber Scale Class AS ยี่ห้อ Glassco UK (PTFE Key Stopcock) Class A

มีขนาด : 10 ml , 25 ml , 50 ml, 100 ml

 

จำหน่ายบิวเรตต์สีชา Amber Burette PTFE Stopcock Class A ยี่ห้อ Glassco UK

มีขนาด : 25 ml, 50 ml

 

จำหน่ายบิวเรตต์ Burette ยี่ห้อ WITEG (Teflon Key Stopcock)

มีขนาด : 25 ml , 50 ml

 

จำหน่ายบิวเรตต์ Burette ยี่ห้อ Pyrex (Teflon Key Stopcock) Class A

มีขนาด : 10 ml , 25 ml , 50 ml

 

จำหน่ายบิวเรตต์ Burette ยี่ห้อ DURAN (Glass Stopcock) Class B

มีขนาด : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: