ปิเปตแบบไม่มีขีดบอกปริมาตร
Volumetric Pipette
ID:1.9-0-GVPP

Volumetric Pipette ปิเปตแบบไม่มีขีดบอกปริมาตร - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ปิเปตแบบปริมาตร Volumetric Pipette หรือ ปิเปตกระเปาะ Bulb ปิเปต เป็นปิเปตที่มีความเที่ยงตรงในการวัดปริมาตรของสารมาก  ปิเปตมีส่วนประกอบของกระเปาะ  และมีส่วนแคบในอัตราส่วนที่ยาว มีขีดบอกปริมาตรเพียงขีดเดียว ปิเปตแบบปริมาตร Volumetric Pipette มักจะมีการใช้งานในห้องปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์ ในกระบวนการไทเทรท Titration

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายปิเปตแบบไม่มีขีดบอกปริมาตร Volumetric Pipette มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย ปิเปตแบบไม่มีขีดบอกปริมาตร Volumetric Pipette ยี่ห้อ Glassco

มีขนาด : 1 ml , 2 ml , 5 ml, 10 ml, 20 ml , 25 ml, 50 ml, 100 ml

 

 

จำหน่าย ปิเปตแบบปริมาตร Volumetric Pipette ยี่ห้อ HBG

มีขนาด : 1 ml , 2 ml , 5 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml

 

จำหน่าย ปิเปตแบบปริมาตร Volumetric Pipette ยี่ห้อ Pyrex

มีขนาด : 1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml

 

จำหน่าย ปิเปตแบบปริมาตร Volumetric Pipette ยี่ห้อ Witeg

มีขนาด : 1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml , 20 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml

 

จำหน่าย ปิเปตแบบมีขีดบอกปริมาตร สเกลสีฟ้า Blue Brand Volumetric Pipette  ยี่ห้อ DURAN

มีขนาด : 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 2.5 ml, 3 ml, 4 ml, 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 9 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, 100 ml

 

จำหน่าย ปิเปตแบบมีขีดบอกปริมาตร สีน้ำเงิน Silberbrand Eterna Volumetric Pipette ยี่ห้อ DURAN

มีขนาด : 0.5 ml, 1 ml,  2 ml, 3 ml,  5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: