ปิเปตแบบมีขีดบอกปริมาตร
Graduated Pipette
ID:1.8-0-GGPP____

จำหน่าย Graduated Pipette ปิเปตแบบมีขีดบอกปริมาตร - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ปิเปต  แบบมีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette เป็นหลอดแก้วยาวปลายเปิด  ใช้สำหรับถ่ายเทของเหลวตามปริมาตรที่ต้องการอย่างละเอียดและมีความถูกต้องมากกว่ากระบอกตวง Cylinder

 

ปิเปต  แบบมีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette  มีขีดบอกปริมาตรต่าง ๆ แสดงไว้  ทำให้สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง  คือสามารถใช้แทน Volumetric Pipette ได้  แต่ใช้วัดปริมาตรได้แน่นอนน้อยกว่า Volumetric Pipette ความผิดพลาดขึ้นอยู่กับขนาดความจุของปิเปต Pipette และคุณภาพของปิเปต Pipette  ปิเปต ที่มีความจุมากจะมีความแน่นอนน้อยกว่าปิเปต Pipette ที่มีความจุน้อย

 

ปิเปต Pipette ระดับชั้นคุณภาพ B มีความผิดพลาดมากกว่าระดับชั้นคุณภาพ A ถึง 2 เท่า  ดังนั้นในการทดลองที่ต้องการความแม่นยำสูง  จึงควรเลือกใช้ปิเปต Pipette ระดับชั้นคุณภาพ A 

 

ที่มีความจุเดียวกัน  เมื่อเปรียบเทียบความผิดพลาดระหว่าง Graduated Pipette กับ Volumetric Pipette จะเห็นว่า  Graduated Pipette จะมีความผิดพลาดเป็น 2 เท่าของ  Volumetric  Pipette  ดังนั้นในการทดลองที่ต้องการความแม่นยำสูง  จึงควรเลือกใช้  Volumetric Pipette  จะดีกว่า

 

ปิเปต มีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette  มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

จำหน่ายปิเปต แบบมีขีดบอกปริมาตร (Selorogical)  Graduated Pipette Class AS ยี่ห้อ Glassco UK

มีขนาด : 0.1, 0.2 ml,  1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml ,25 ml

 

 

จำหน่ายปิเปต แบบมีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette ยี่ห้อ HBG

มีขนาด : 1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml , 25 ml

 

จำหน่ายปิเปต แบบมีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette ยี่ห้อ Pyrex

มีขนาด : 1 ml , 2 ml , 5 ml , 10 ml , 25 ml

 

จำหน่ายปิเปต แบบมีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette ยี่ห้อ DURAN (สเกลสีฟ้า)

มีขนาด : 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml

 

จำหน่ายปิเปต แบบมีขีดบอกปริมาตร Graduated Pipette ยี่ห้อ DURAN (สเกลสีน้ำตาล)

มีขนาด : 0.5 ml, 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: