ขวดวัดปริมาตรสีชา
Amber Volumetric Flask
ID:1.7-0-GAVF____

Amber Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตรและขวดวัดปริมาตรสีชา - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดวัดปริมาตรสีชา มีลักษณะและขนาดเหมือนกันกับขวดวัดปริมาตรแบบใส  เหมาะสำหรับการใช้กับสารเคมีที่ไวต่อแสง  เช่น Silver nitrate ,Vitamin A เป็นต้น

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายขวดวัดปริมาตรสีชา Amber Volumetric Flask มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่ายขวดวัดปริมาตร Volumetric Flask ยี่ห้อ Glassco UK (ฝา PP)

มีขนาด : 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

จำหน่ายขวดวัดปริมาตร Volumetric Flask ยี่ห้อ DURAN (ฝา PE)

มีขนาด : 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

จำหน่ายขวดวัดปริมาตร Volumetric Flask ยี่ห้อ Pyrex (ฝา PE)

มีขนาด : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

จำหน่ายขวดวัดปริมาตรสีชา Amber Volumetric Flask ยี่ห้อ Glassco (ฝา PP)

มีขนาด : 10 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml , 2000 ml

 

จำหน่ายขวดวัดปริมาตรสีชา Amber Volumetrc Flask ยี่ห้อ Pyrex (ฝา PE)

มีขนาด : 10 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml , 2000 ml

 

จำหน่าย ขวดวัดปริมาตรสีชา Amber Volumetric Flask ยี่ห้อ Favorite

มีขนาด : 10 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml , 250 ml , 500 ml 1000 ml , 2000 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: