ขวดวัดปริมาตร
Volumetric Flask
ID:1.6-0-GVF____

จำหน่าย Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

ขวดวัดปริมาตร (Volumetric  Flask)  เป็นขวดแก้วคอยาว  มีขีดแสดงปริมาตรกำกับอยู่ที่คอขวดเพียงขีดเดียว  และมีจุกปิดด้านบน  เพื่อให้เมื่อเขย่าสารแล้วสารนั้นเกิดการละลายผสมกันอย่างทั่วถึง  

 

ขวดวัดปริมาตร (Volumetric Flask) ใช้สำหรับเตรียมสารละลายที่ต้องการความเข้มข้นที่แน่นอน เช่น  สารละลายตัวอย่าง  , สารละลายมาตรฐาน 

 

ขวดวัดปริมาตร (Volumetric Flask)  ผลิตจากวัสดุชนิด Boro Silicate  ได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN  ISO  มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร แบบใส Class A ยี่ห้อ Glassco (ฝา PP) , UK

มีขนาด : 5 ml, 10 ml , 25 ml , 2000 ml

 

จำหน่าย Volumetric Flask Amber Scale ขวดวัดปริมาตรสเกลสีชา Class A ยี่ห้อ Glassco UK

มีขนาด : 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml,

2000 ml

 

จำหน่าย Amber Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตรสีชา ยี่ห้อ (ฝา PP), Glassco UK

มีขนาด : 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

จำหน่าย Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร ยี่ห้อ WITEG (ฝา PE) , Germany

มีขนาด : 25 ml , 50 ml ,100 ml , 250 ml , 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

จำหน่าย Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร ยี่ห้อ Pyrex (ฝา PE) , USA

มีขนาด : 5 ml , 10 ml , 25 ml , 50 ml , 100 ml , 200 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml , 2000 ml

 

จำหน่าย Amber Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตรสีชา  ยี่ห้อ Pyrex ฝา PE , USA

รายละเอียดโทรหรืออีเมลล์สอบถามได้ค่ะ

 

จำหน่าย Amber Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตรสีชา ยี่ห้อ Favorite , Malaysia

รายละเอียดโทรหรืออีเมลล์สอบถามได้ค่ะ

 

จำหน่าย Volumetric Flask ขวดวัดปริมาตร ยี่ห้อ DURAN ประเทศเยอรมนี ฝา PE

 

มีขนาด : 1 ml, 2 ml, 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2000 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: