ไซริ้งพลาสติกอินซูลิน , ทูเบอคูลิน
Insulin , Tuberculin Syringe
ID:Insulin , Tuberculin

Insulin , Tuberculin Syringe ไซริ้งพลาสติกอินซูลิน และทูเบอคูลิน

 

ยี่ห้อ  Nipro

 

คุณสมบัติ

       - มีขนาด 1 CC

             - กระบอกฉีดผลิตจากพลาสติกชนิด Polypropylene (Medical Grade) มีลักษณะโปร่งใสสามารถมองเห็นระดับตัวยาด้านในได้

            - มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร

           - ลูกสูบทำจากยางสังเคราะห์พิเศษปราศจากยางธรรมชาติ (Latex Free)

          - ท่อเข็มทำจากโลหะไร้สนิม (stainless steel) หล่อลื่นด้วย Silicone เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

         - ท่อเข็มผนังบางมีขนาด 29G ความยาว 1/2 นิ้ว

         - เข็มและกระบอกฉีดยายึดติดกันเป็นชิ้นเดียว ไม่มีพื้นที่เหลือของระหว่างเข็มและหัวต่อของกระบอกฉีดยา

        - มีฝาครอบ (Protector) ป้องกันการปนเปื้อน

        - บรรจุภัณฑ์เป็นซองเดี่ยวชนิด Blister

        - ผ่านกระบวนการทำให้ปลอดเชื้อด้วยก๊าซเอทธิลินออกไซด์

        - ผลิตภัณฑ์มีอายุ 5 ปีนับจากวันผลิต

       - มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ เลขที่วันผลิต และวันหมดอายุ ระบุไว้ข้างซอง กล่อง และลังที่บรรจุ

      - มีฉลากบอกรายละเอียดเป็นภาษาไทย ตามที่พระราขบัญญัติเครื่องมือแพทย์กำหนดไว้อย่างชัดเจน

     - ผ่านการขึ้นทะเบียนและมีเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์จาก อ.ย.

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: