ไซริ้งพลาสติก 50 ml IRRIGATE
50 ml Syringe Irrigate/Catheter Tip
ID:50 ml Irrigate Syrin

50 ml Syringe Irrigate/Catheter Tip  กระบอกฉีดยาปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ขนาด 50 มิลลิลิตร

 

ยี่ห้อ  Nipro

 

คุณสมบัติเฉพาะ

1.กระบอกฉีดยามีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ 

        1.1 กระบอกฉีด (Barrel)

        - ทำจาก Polypropylene (Medical Grade) ชนิดโปร่งใส สามารถเห็นระดับยาในกระบอกฉีดยา

        - มีขีดบอกปริมาตรชัดเจน มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร

        - ตัวเลขขีดบอกปริมาตรไม่หลุดลอกและอ่านง่าย

         1.2 ก้านฉีด (Plunger)

        - ทำจากสาร Polypropylene (Medical Grade) ซึ่งไม่เป็นพิษ และไม่ทำปฏิกิริยากับยาทุกชนิด 

         1.3 ลูกสูบ (Gasket)

        - ทำจากสารสังเคราะห์พิเศษ Thermoplastic Elastomer (Medical Grade)

        - เป็น Latex Free Product (ไม่มีส่วนประกอบของน้ำยางธรรมชาติ)

2.หัวต่อเป็นแบบ Catheter สามารถสวมได้กระชับพอดีกับอุปกรณ์การแพทย์ชนิดอื่นที่ใช้ร่วมกัน เข่น สายให้อาหาร (์N.G.Tube) 

3.ขนาดของกระบอกฉีดเท่ากับ 50 มิลลิลิตร  และสามารถบรรจุได้สูงสุดถึง 60 มิลลิลิตร

4.บรรจุในซองเดี่ยวแบบ Blister Plastic Pack

5.ระบุเลขที่ผลิตพร้อมวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์นั้น

ุ6.ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยรังสีแกมมา

7.ผลิตภัณฑ์มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ผลิต

8.ผลิตในประเทศไทย  

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

 

        

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: