ไซริ้งพลาสติก
์Nipro Disposable Syringe
ID:Nipro Disposable Syr

Nipro Disposable Syringe  ไซริ้งพลาสติกปราศจากเชื้อชนิดใช้แล้วทิ้ง

 

ยี่ห้อ  NIPRO

 

ไซริ้งพลาสติกไม่ติดเข็ม มีขนาดดังต่อไปนี้ : 1 CC , 3 CC และ 3 CC หัวล็อค , 5 CC และ 5 CC หัวล็อค , 10 CC และ 10 CC หัวล็อค , 20 CC และ 20 CC หัวล็อค , 50 CC

 

ไซริ้งพลาสติกติดเข็มมีขนาดดังต่อไปนี้  :  3 CC + เข็ม 24x1" , 5 CC + เข็ม 24x1" , 10 CC + เข็ม 21x1 1/2"

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์ 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: