สายสโตมัค
Stomach Tube
ID:BMI-Stomach Tube

Stomach Tube  สายสโตมัค

 

ยี่ห้อ BMI

 

รายละเอียดสินค้า

 

วัตถุุดิบ                   

ข้อต่อ                                       พลาสติก PVC  เกรดทางการแพทย์

ข้ออ่อน                                     พลาสติก PVC  เกรดทางการแพทย์

 

คุณลักษณะเฉพาะ

ความยาว                                   125 cm

สีข้อต่อ                                     10 เอฟอาร์  สีดำ 3.3 มม.

                                               12 เอฟอาร์  สีขาว 4.0 มม.

                                               14 เอฟอาร์  สีเขียว 4.7 มม.

                                               16 เอฟอาร์  สีส้ม 5.3 มม.

                                               18 เอฟอาร์  สีแดง 6.0 มม.

สีท่ออ่อน                                  โปร่งใส

ระยะห่างหว่างสี                          45 , 55 , 65 , 75 ซม.จากปลายท่ออ่อน

รูข้างสายท่ออ่อน                       เจาะสี่รู

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: