สำลีรองเฝือก
Orthopaedic Padding Bandage (Cotton)
ID:ALLNON-OPBCott____

Orthopaedic Padding Bandage (Cotton)  สำลีรองเฝือก

 

ยี่ห้อ ALLNON

 

มีขนาดความกว้างดังต่อไปนี้ : 3" , 4"   (ขายเป็นลัง ลังละ 10 โหล)

  

                                                                            5"   (ขายเป็นลัง  ลังละ 5  โหล)

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: