พลาสเตอร์ทรานสปอร์ , พลาสเตอร์ไมโครปอร์
Plaster Transpore , Plaster Micropore
ID:3M-PlTrSp______

Plaster Transpore , Plaster Micropore พลาสเตอร์ทรานสปอร์ , พลาสเตอร์ไมโครปอร์

 

ยี่ห้อ 3M

มีขนาดดังต่อไปนี้

 

Plaster Transpore  ขนาด 1/2" แบบพลาสติก  ยาวม้วนละ 9.14 m  บรรจุกล่องละ 24 ม้วน

(ขายเป็นกล่อง)

 

Plaster Transpore ขนาด 1" แบบพลาสติก ยาวม้วนละ 9.14 m บรรจุกล่องละ 12 ม้วน (ขายเป็นกล่อง)

 

Plaster Transpore ขนาด 12" แบบพลาสติก ยาวม้วนละ 9.14 m บรรจุลังละ 24 ม้วน (ขายเป็นลัง)

 

Plaster Transpore ขนาด 12" แบบตัดสามท่อน ยาวม้วนละ 9.14 m บรรจุกล่องละ 4 ม้วน (ขายอย่างต่ำ 6 กล่อง)

 

 

Plaster Micropore ขนาด 1/2" แบบกระดาษ  บรรจุกล่องละ 24 ม้วน (ขายเป็นกล่อง)

 

Plaster Micropore ขนาด 1" แบบกระดาษ บรรจุกล่องละ 12 ม้วน (ขายเป็นกล่อง)

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: