เทปออโต้เคลป
Autoclave Tape
ID:7.13-0-AutocT____

Autoclave Tape เทปออโต้เคลป

 

 

ยี่ห้อ 3M  ( เป็น indicator เปลี่ยนสีเมื่อถูก Sterilization )

มีขนาดดังต่อไปนี้

 

Autoclave Tape 3M แบบกระดาษ ขนาด 1/2 นิ้ว  ยาว 55 m ขายเป็นกล่อง กล่องละ 36 ม้วน

Autoclave Tape 3M แบบกระดาษ ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 55 m ขายเป็นกล่อง กล่องละ 24 ม้วน

 

 

ยี่ห้อ Sigma ( เป็น Indicator เปลี่ยนสีเมื่อถูก Sterilization)

มีขนาดดังต่อไปนี้

 

Autoclave Tape Sigma แบบกระดาษ ขนาด 12 mm ยาว 50 m.

Autoclave Tape Sigma แบบกระดาษ ขนาด 19 mm ยาว 50 m.

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์ 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: