หมวกคลุมผมแบบยางยืด
Hair Cap
ID:7.9-0-HairCap

Hair Cap  หมวกคลุมผมแบบยางยืด

 

ยี่ห้อ Megacap                  

มีขนาดเดียว                                  100 ชิ้น/ถุง

 

ยี่ห้อ Dura

มีขนาดเดียว

หมวกคลุมผมแบบยางยืด สีเขียว , ฟ้า , ขาว , ชมพู , เหลือง , ม่วง 100 ชิ้น/ถุง

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่่องมือแพทย์ 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: