ถุงมือตรวจโรค , ถุงมือผ่าตัด , ถุงมือทำคลอด
Glove
ID:7.8-0-Glove____

Glove  ถุงมือตรวจโรค

 

ยี่ห้อ Megaglove

มีขนาดดังนี้

 

ถุงมือตรวจโรค Size XS                                   100 ชิ้น/กล่อง

ถุงมือตรวจโรค Size S                                     100 ชิ้น/กล่อง

ถุงมือตรวจโรค Size M                                    100 ชิ้น/กล่อง

ถุงมือตรวจโรค Size L                                     100 ชิ้น/กล่อง

 

ยี่ห้อ DURA

มีขนาดดังต่อไปนี้

 

ถุงมือตรวจโรค Size XS , S , M , L                       100 ชิ้น/กล่อง

 

 

ถุงมือผ่าตัด  

ยี่ห้อ DURA

มีขนาดดังต่อไปนี้

 

ถุงมือผ่าตัด เบอร์ #6 , #6 1/2 , #7 , #7 1/2 , #8 ไม่มีขอบสี                  ลังละ 50 โหล

ถุงมือผ่าตัด #6 , #6 1/2 , #7 , #7 1/2 , #8 มีขอบสี                             ลังละ 10 โหล

ถุงมือผ่าตัด #6 , #6 1/2 , #7 , #7 1/2 , #8 สเตอไรด์ ไม่มีขอบสี             กล่องละ 50 คู่

ถุงมือทำคลอด #6 1/2 , #7 , #7 1/2                                                กล่องละ 10 คู่

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์ 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: