ผ้าก๊อซพับ , วาสลีนก๊อซ , สำลีแผ่น
-
ID:7.7-0-Gos_____

ผ้าก๊อซพับ , สำลีแผ่น

 

ผ้าก๊อซพับ

 

ยี่ห้อ Hivan

มีขนาดดังนี้

 

Hivan ผ้าก๊อซพับ  ขนาด  2 x 2 นิ้ว                                                100 ชิ้น/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ  ขนาด  2 x 2 นิ้ว  Sterile   (5 ชิ้น)                            50 ซอง/ถุง

็Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด 2x2 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)                                               50 ซอง/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด  3 x 3 นิ้ว                                                 100 ชิ้น/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ  ขนาด 3 x 3 นิ้ว  Sterile (5 ชิ้น)                               50 ซอง/ถุง

็Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด 3x3 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)                                50 ซอง/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด 3x4 นิ้ว                                                    100 ชิ้น/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด 3x4 นิ้ว Sterile  ิ(5 ชิ้น)                                  50 ซอง/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด 3x4 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)                                 50 ซอง/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ  ขนาด 4 x 4 นิ้ว                                                  100 ชิ้น/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ  ขนาด 4 x 4 นิ้ว  Sterile (5 ชิ้น)                                50 ซอง/ถุง

Hivan ผ้าก๊อซพับ ขนาด 4x4 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)                                   50 ซอง/ถุง

 

วาสลีนก๊อซ  ขนาด 4" x 4" ดังรูป                                                       กล่องละ 20 ซอง

 

ผ้าก๊อซตัด  ขนาด 12 " x 12 "                                                      

 

Cotton Pad  สำลีแผ่น

 

ยี่ห้อ Hivan

มีขนาดดังนี้

 

Hivan Cotton Pad 1x1 นิ้ว                                                   100 ชิ้น/ถุง

Hivan Cotton Pad  2 x 2 นิ้ว                                                100 ชิ้น/ถุง

Hivan Cotton Pad 2x2 นิ้ว Sterile  (5 ชิ้น)                                 50 ซอง/ถุง

Hivan Cotton Pad 2x2 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)                                50 ซอง/ถุง                                                                                                 

Hivan Cotton Pad  3 x 3 นิ้ว                                                 100 ชิ้น/ถุง

Hivan Cotton Pad 3x3 นิ้ว Sterile (5 ชิ้น)

Hivan Cotton Pad 3x3 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)

 

Hivan Cotton Pad 3x4 นิ้ว                                                    100 ชิ้น/ถุง

Hivan Cotton Pad 3x4 นิ้ว Sterile (5 ชิ้น)                                  50 ซอง/ถุง

Hivan Cotton Pad 3x4 นิ้ว Sterile (10 ชิ้น)                                 50 ซอง/ถุง

 

Hivan Cotton Pad  4 x 4 นิ้ว                                                   100 ชิ้น/ถุง   

Hivan Cotton Pad 4x4 นิ้ว (5 ชิ้น)                                             50 ซอง/ถุง

Hivan Cotton Pad 4x4 นิ้ว (10 ชิ้น)                                            50 ซอง/ถุง

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

                               

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: