สำลีปั้นก้อน , สำลีม้วน
-
ID:7.6-2-Cott_____

สำลีปั้นก้อน

 

มีขนาดดังนี้

สำลีปั้นก้อนขนาด ก้อนละ 1.40 กรัม   ห่อละ 450 กรัม

สำลีปั้นก้อนขนาด ก้อนละ 0.35 กรัม   ห่อละ 450 กรัม 

 

สำลีปั้นก้อนขนาด 0.35 กรัม สเตอไรด์   5 ก้อน/ซอง

สำลีปั้นก้อนขนาด 1.40 กรัม สเตอไรด์   5 ก้อน/ซอง

สำลีปั้นก้อนขนาด 0.35 กรัม สเตอไรด์   25 ก้อน/ซอง

 

สำลีตัด  ขนาด  3" x 4"  (450 กรัม)

สำลีตัด  ขนาด  4" x 6"  (450  กรัม)

 

สำลีม้วน  ขนาด 450 กรัม

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์

 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: