สายยางลาเท็กซ์
Latex Tube , Surgical Tube
ID:7.4-0-Latex____

Latex Tube , Surgical Tube สายยางลาเท็กซ์ 

 

ยี่ห้อ DURA

มีขนาดดังต่อไปนี้

 

สายยางลาเท็กซ์ No.200                 2.5 x 5 mm                กล่องละ 15 m

สายยางลาเท็กซ์ No.201                 4 x 8 mm                   กล่องละ 15 m

สายยางลาเท็กซ์ No.202                 5 x 10 mm                 กล่องละ 15 m

สายยางลาเท็กซ์ No.203                 6.5 x 10 mm               กล่องละ 15 m  

สายยางลาเท็กซ์ No.204                 6 x 11 mm                  กล่องละ 15 m

สายยางลาเท็กซ์ No.205                 7.5 x 11 mm                กล่องละ 15 m

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์            

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: