หลอด Durham
Durham Tube
ID:1.43-DHT-6mmx5cm

Durham Tube  หลอด Durham - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

หลอด Durham หรือ Durham Tube ใช้ในห้องปฏิบัติการทางด้านจุลชีววิทยาเพื่อติดตามก๊าซที่ได้ออกมาเป็นผลของปฏิกิริยาที่กระทำโดยจุลินทรีย์   หลอด Durham หรือ Durham Tube มีลักษณะเป็นหลอดแก้วเล็ก ๆ ง่าย ๆ  ที่ใช้ใส่เข้าไปในหลอดทดลองที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา  หลอด Durham หรือ Durham Tube  จะถูกใส่เข้าไปใสสารละลายที่จะใช้ในการเลี้ยงเชื้อ  เมื่อเกิดก๊าซขึ้นในปฏิกิริยาหลังจากได้ทำการเติมเชื้อ inoculate  และบ่มหรือ incubate แล้ว  ก๊าซจะถูกจับไว้ภายในหลอดเล็ก ๆ คือ หลอด Durham หรือ Durham Tube นั่นเอง

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายหลอด Durham  Durham Tube  ซึ่งมียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย Durham Tube ยี่ห้อ Pyrex , USA ขนาด : 6 mm x 5 cm

 

จำหน่าย Durham Tube ยี่ห้อ ฺBig  ขนาด : 6 mm x 5 cm

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: