โกร่งบดยาแกรนิต
Mortar and Pestle , Black Granite
ID:3.5--3-PPM-100mm

Mortar and Pestle , Black Granite  โกร่งบดยาแกรนิต - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ แกรนิต 

 

จำหน่ายโกร่งบดยาแกรนิต Mortar and Pestle , Black Granite ซึ่งมีขนาดดังต่อไปนี้

 

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 100 mm

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เครื่องมือแพทย์ 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: