กรวยกรองบุชเนอร์เซรามิค
Buchner Funnel Porcelain
ID:3.3-0-CBFEu______

Buchner Funnel Porcelain  กรวยกรองบุชเนอร์เซรามิค - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เซรามิค

 

จำหน่ายกรวยกรองบุชเนอร์เซรามิค Buchner Funnel Porcelain ยี่ห้อ Glassco  (Euro design)  ซึ่งมีขนาดดังต่อไปนี้

 

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 84 mm  สำหรับกระดาษกรอง ศก. 70 mm

                                  105 mm สำหรับกระดาษกรอง ศก. 90 mm

                                  125 mm สำหรับกระดาษกรอง ศก. 110 mm

                                   170 mm สำหรับกระดาษกรอง ศก. 150 mm

                                   210 mm สำหรับกระดาษกรอง ศก. 185 mm (Glassco)

 

คุณสมบัติ

สามารถทนความร้อนได้สูงสุด 1000 C 

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุปกรณ์การแพทย์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #อุปกรณ์การแพทย์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์ 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: