เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งโต๊ะ
JADEVER JCA
Model:JADEVER JCA
พิกัด อ่านละเอียด ขนาดจานชั่ง
3000 g. 0.1 g. 320 x 240 มม.
6000 g. 0.2 g. 320 x 240 มม.
6000 g. 0.1 g. 320 x 240 มม.
15000 g. 0.5 g. 320 x 240 มม.
30 kg. 0.001 kg. 320 x 240 มม.
60 kg. 0.002 kg. 320 x 240 มม.
60 kg. 0.001 kg. 320 x 240 มม.
     

 

 
 - เครื่องชั่งแสดงผลเร็ว
 - โครงสร้างแข็งแรงทนทาน จานชั่งเป็นแสตนเลส
 - หน้าจอสว่างอ่านง่าย ตัวอักษรสูง 18 มม.
 - จานชั่งขนาด 320 x 240 มม.

 - โปรแกรมZero,Tare ,Pre-tare,Auto-tare,   Zero tracking,

   Part Counting, Sampling Counting, Check Quantity,
   Accumulation (50 ชิ้น) 
 - สามารถต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริม RS-232
สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: