ขวด Duran
Laboratory Bottle (Duran)
ID:1.40-0-DLABB_____

Laboratory Bottle    ขวด DURAN - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

Laboratory Bottle ขวด DURAN คือขวดใส่สารเคมีที่มีฝาเกลียวสีน้ำเงินด้านบน  ด้านในของฝามีแหวนที่เรียกว่า Pouring ring สำหรับป้องกันสารเคมีหกซึม  มักใช้ในการใส่สารเคมีค่อนข้างบริสุทธิ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณอย่างละเอียด

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายขวด DURAN และขวด DURAN สีชา Laboratory Bottle , Amber Laboratory Bottle ซึ่งมีขนาดดังต่อไปนี้

 

ยี่ห้อ Duran

มีขนาด  :  25 ml , 50 ml , 100 ml , 250 ml , 500 ml , 1000 ml , 2000 ml , 5000 ml , 10000 ml

 

 

Amber Laboratory Bottle  ขวด DURAN สีชา

 

ยี่ห้อ Duran

มีขนาด  :  25 ml , 50 ml , 100 ml , 250 ml , 500 ml ,1000 ml , 2000 ml , 5000 ml

 

Wide Neck Laboratory Bottle  ขวดใส่สารเคมีคอกว้าง

 

ยี่ห้อ Duran

มีขนาด  :  500 ml , 1000 ml

 

Amber Wide Neck Laboratory Bottle  ขวด DURAN คอกว้างสีชา

 

ยี่ห้อ Duran

มีขนาด :  2000 ml

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: