แท่งแก้วคนสาร
Stiring Rod
ID:1.35-2-GROD

Stiring Rod  แท่งแก้วคนสาร - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

แท่งแก้วคนสาร  Stiring Rod ใช้ในการคนของเหลวหรือสารต่าง ๆ ให้ละลายเข้าด้วยกัน

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายแท่งแก้วคนสารเคมี มียี่ห้อและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย แท่งแก้วคนสาร Stiring Rod เป่าในไทย

มีขนาดความยาว  :  6 นิ้ว, 8 นิ้ว , 10 นิ้ว, 12 นิ้ว

 

จำหน่าย แท่งแก้วคนสาร Stiring Rod ยี่ห้อ Pyrex

มีขนาด : 6 นิ้ว , 8 นิ้ว , 10 นิ้ว , 12 นิ้ว

 

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายแท่งแก้วคนสารซึ่งมีหลายขนาดตามที่ระบุไว้  สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้ที่ โทร 02-413-3173 , 02-802-3606

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: