แท่งแก้วสามเหลี่ยม
Spender Glass Rod
ID:1.35-1-SPENDER

Spender Glass Rod  แท่งแก้วสามเหลี่ยม - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

แท่งแก้วสามเหลี่ยม Spender Glass Rod  ใช้สำหรับปาดสารหรืออาหารเลี้ยงเชื้อ Media  หรือใช้คนสารแทนแท่งแก้วคนสาร

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายแท่งแก้วสามเหลี่ยม  มีขนาดดังต่อไปนี้้

 

แท่งแก้วสามเหลี่ยม

มีขนาดความยาว : 5 นิ้ว

 

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายแท่งแก้วสามเหลี่ยม สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือขอใบเสนอราคาได้ที่ โทร 02-413-3173, 02-802-3606

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: