คอนเดนเซอร์
Condensor
ID:1.34-0-CDSL_____

Condensor คอนเดนเซอร์แบบต่าง ๆ

 

คอนเดนเซอร์  Condensor  เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการช่วยในการกลั่นตัวของไอน้ำไปเป็นของเหลว 

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด จำหน่ายคอนเดนเซอร์ Condensor  ที่มีหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย คอนเดนเซอร์ไส้ตรง (Liebig)

มีขนาด : 300 mm

 

จำหน่าย คอนเดนเซอร์ไส้กระเปาะ (Allighn)

มีขนาด : 300 mm

 

จำหน่าย คอนเดนเซอร์ไส้เกลียว (Coil)

มีขนาด : 300 mm

 

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอใบเสนอราคาได้ที่ โทร 02-413-3173 , 02-802-3606

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: