หลอดแก้วนำก๊าซแบบต่าง ๆ
Gas Leader Tube
ID:1.33-0-GLT_____

Gas Leader Tube  หลอดแก้วนำก๊าซแบบต่าง ๆ - อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ , เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

 

หลอดแก้วนำก๊าซ  Gas Leader Tube  ใช้สำหรับเป็นทางผ่านเพื่อนำก๊าซในปฏิกิริยาจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งของปฏิกิริยาที่ต้องการ

 

บริษัท รุ่งเรืองกิจ เวท แอนด์ สเกล จำกัด  จำหน่ายหลอดแก้วนำก๊าซ Gas Leader Tube หลายลักษณะและขนาดดังต่อไปนี้

 

จำหน่าย หลอดแก้วนำก๊าซ Gas Leader Tube

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 5.5 mm ยาว 20 cm

                                  8 mm ยาว 30 cm

                                 15 mm ยาว 30 cm

                                 15 mm ยาว 7 cm

 

จำหน่าย หลอดแก้วนำก๊าซรูปตัววี V Shape Gas Leader Tube

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 6 mm ยาว 10 cm

 

หลอดแก้วนำก๊าซรูปตัวแอล L Shape Gas Leader Tube

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง : 6 mm ยาว 10 cm

Durham Tube 6x50 mm 100 pc/box (Thai)

 

 

จำหน่าย อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

 

#อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ #เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ #เครื่องมือวิทยาศาสตร์ #เวชภัณฑ์ #เครื่องมือแพทย์


 

สอบถามรายละเอียดสินค้า
ชื่อ:
โทรศัพท์:
Email:
ข้อความ: