ตุ้มน้ำหนัก
Weights
เครื่องชั่งน้ำหนัก
Scales
อุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์
Medical Instrument
เครื่องตวง (เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์)
Glassware for Scientific Laboratory
เครื่องวัด
Measurement Tools